Beleid:

2019_04_Pedagogisch_Beleidsplan_V2.5

Meldcode huiselijk geweld  en kindermishandeling Panneschuurtje

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

PRIVACYBELEID KINDERDAGVERBLIJF pannenschuurtje

Vrijwilligers beleid pannenschuurtje

Stagebeleid Kindercentrum ’t Pannenschuurtjes2019

Ouderrecht:

Protocol klachtenregeling pannenschuurtje

Oudercommissie reglement

Protocollen Aangepast n.a.v. toezicht:

Protocol_huilen_’t Panneschuurtje

Protocol voeding en hygiene 2019 pannenschuurtje

Protocol Sterftegevallen Pannenschuurtje

Protocollen-fles-en-borstvoeding-panneschuurtje

Inwerkprotocol-nieuwe-medewerksters-panneschuurtje

Protocollen:

Protocol zieke kinderen van kindercentrum het Pannenschuurtje

Protocol mentorschap protocol Panneschuurtje

Protocol Hoe omgaan met bloed Panneschuurtje

Protocol geneesmiddelen 2019_

Protocol Kinderen en Media Panneschuurtje

Protocol Breng- en haalafspraken 1

protocol klachtenregeling pannenschuurtje

Protocol Luizen ‘T Pannenschuurtje

Protocol Onrechtmatige opeising kind

Protocol Overspannen medewerkers Pannenschuurtje

Protocol Uitstapjes pannenschuurtje

protocol vermissing van eenkind Pannenschuurtje

Protocol Wiegendood en Veilig slapen Pannenschuurtje

Protocol_medicijngebruik_Pannenschuurtje

Overig:

Toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen Pannenschuurtje

Plattegrond_met M2_t’Panneschuurtje

2019_04_plaatsingsovereenkomst

Voorbeeld_contract_ROSA_pdf_sjabloon

2019­_03_28_Tarief_KDV_Pannenschuurtje

2019_03_27_Tarief_BSO_VSO_NSO_